Лише кожен п’ятий шосткинець відчуває впевненість у завтрашньому дні

Громадська організація “StReam” провела соціологічне дослідження, на предмет впевненості шосткинців у завтрашньому дні.

Дослідження проводилося шляхом формалізованого анкетного опитування мешканців м. Шостка.

Для проведення опитування була розроблена анкета, що містила 5 напівзакритих питань, в якій кожне питання супроводжувалося пропонованими та своїм варіантами відповіді.

Опитано 200 осіб, з яких 110 працездатного віку і 90 пенсійного.

У дослідженні використовувалася систематична імовірнісна вибірка. Точність опитування складає 97%, а похибка 7,7%.

Результати аналізу анкет проведеного опитування показали, що впевненість у завтрашньому дні відчувають лише 21,5% жителів міста, тоді як 67% не мають такої впевненості. Емоційний фон людей характеризується переважанням двох основних почуттів: тривоги і надії.

У чому ж причина такого сумного стану справ? Що потрібно змінювати в Україні, які законодавчі акти в першу чергу варто приймати? З 200 опитаних вважало, що головними напрямами реформ повинні стати сфера соціального захисту – 121 голос і праці – 113 голосів. За ними йде сфера освіти – 81 і оборони 77 голосів.

Серед своїх варіантів відповідей переважали відповіді, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміну влади в цілому!

Ну, а які проблеми міста, жителів хвилюють в першу чергу?

В першу чергу жителів міста хвилюють тарифи ЖКГ і медичне обслуговування – 134 і 131 голос відповідно. За ними йдуть проблеми пов’язані з освітою та дошкільними дитячими установами – 87 голосів, і лише тільки потім, шосткинців хвилює благоустрій міста – 82 голоси.

Як же оцінюють мешканці міста роботу місцевих органів влади в період з 2014 р. по 2017р.?

Більшістю голосів робота місцевих органів влади оцінена на «задовільно». Однак майже кожен третій дає негативну оцінку роботі місцевих органів влади, і лише кожен 11-й позитивно оцінює їх діяльність.

Якщо жителі настільки критичні в оцінці роботи органів місцевої влади, чи готові вони своєю особистою участю змінювати стан справ?

68% відповіли ствердно! Не визначилося – 16% і стільки ж негативно відповіло на поставлене запитання.

Чи підштовхнуло почуття невпевненості шосткинців до їх особистої участі в житті міста?

Коефіцієнт кореляції між відповідями на питання: чи впевнені в завтрашньому дні? І чи готові ви особистою участю сприяти розвитку міста? склав 98%!

Виходить, що зі зниженням впевненості у завтрашньому дні, росте і почуття солідарності, причетності до спільної справи!

Проведений аналіз опитування свідчить, що соціальна напруженість відображає, перш за все, невдоволення стрімким зростанням цін, інфляцією, зубожінням споживчого кошика і відсутністю особистої безпеки.

Під впливом вищезгаданих настроїв втрачається довіра до влади, знижується авторитет влади, з’являється відчуття небезпеки, і превалюють песимістичні оцінки майбутнього.